Cho bảng số liệu: Căn...

Cho bảng số liệu: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau ...

0
Cho bảng số liệu:

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP của nhóm nước thu nhập thấp so với các nhóm khác?
Tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn, tỉ trọng ngành công nghiệp cao hơn. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp thấp hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ cao hơn. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn. Tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ thấp hơn, tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy Tỉ trọng ngành dịch vụ của nhóm nước thu nhập thấp thấp hơn các nhóm nước khác; tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp của nhóm nước thu nhập cao hơn các nhóm nước khác
> Chọn đáp án C
Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP