Cho bảng số liệu: Nguồn:...

Cho bảng số liệu: (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống...

0
Cho bảng số liệu:

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa theo mùa vụ ở nước ta qua các năm?
Diện tích lúa mùa giảm, diện tích lúa hè thu ngày càng tăng. Diện tích lúa đông xuân tăng, diện tích lúa mùa giảm. Diện tích lúa đông xuân tăng chậm hơn diện tích lúa hè thu. Diện tích lúa đông xuân tăng nhanh diện tích hơn lúa hè thu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Dựa vào bảng số liệu đã cho và công thức tính tốc độ tăng trưởng (đơn vị: lần)= giá trị năm sau / giá trị năm gốc
> Giai đoạn 2005 -2014, Diện tích lúa đông xuân tăng 3 116,57 2 942,1 = 1,06 Diện tích lúa hè thu tăng 2 734,1/ 2 349,3 = 1,16 lần > Diện tích lúa hè thu tăng nhanh hơn diện tích lúa đông xuân > Nhận xét Diện tích lúa đông xuân tăng nhanh diện tích hơn lúa hè thu là không đúng > Chọn đáp án D
Diện tích lúa đông xuân tăng nhanh diện tích hơn lúa hè thu.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP