Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG TRANG TRANG...

Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG TRANG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM (...

0
Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRANG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM (Đơn vị: trang trại)

Nhận xét nào dưới đây là đúng từ bảng số liệu trên?
Tỉ trọng của trang trại nuôi trồng thủy sản trong cơ cấu trang trại nước ta tăng liên tục Trang trại trồng trọt luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu trang trại nước ta Năm 2014, trang trại chăn nuôi chiếm tới 46,6% tổng số trang trại Số lượng các trang trại của nước ta tăng nhanh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Áp dụng công thức tính tỉ trọng trong 1 tổng, tỉ trọng thành phần = giá trị thành phần / Tổng *100(%) Ta có bảng
CƠ CẤU SỐ LƯỢNG TRANG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: %)


A sai vì Tỉ trọng của trang trại nuôi trồng thủy sản trong cơ cấu trang trại nước ta giảm liên tục
B sai vì năm 2006, 2010 trang trại chăn nuôi chiếm tỉ trọng nhỏ nhất
C đúng vì Năm 2014, trang trại chăn nuôi chiếm tới 46,6% tổng số trang trại
D sai vì Số lượng các trang trại của nước ta giảm nhanh (nhất là giai đoạn 2010-2014)
> Chọn đáp án C.
Năm 2014, trang trại chăn nuôi chiếm tới 46,6% tổng số trang trại

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP