Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm...

Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh...

0
Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ 2005 914001 176402 348519 389080 2010 2157828 407647 824904 925277 Sau khi xử lí số liệu ta có bảng: (Đơn vị: %) Năm Tổng số Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ 2005 100 19,3 38,1 42,6 2010 100 18,9 38,2 42,9 Bảng số liệu trên có tên là:
Giá trị tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta. Sản lượng tổng sản phẩm trong nước phân theo các khu vực kinh tế nước ta. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giá trị tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP