Cho bảng số liệu sau:TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN...

Cho bảng số liệu sau:TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐO...

0
Cho bảng số liệu sau:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2003

Năm

Tổng số dân

(nghìn người)

Số dân thành thị (nghìn người)

Tốc độ gia tăng dân số (%)

1995

71 995,5

14 938,1

1,65

1998

75 456,3

17 464,6

1,55

2000

77 635,4

18 771,9

1,36

2001

78 685,8

19 469,3

1,35

2003

80 902,4

20 869,5

1,47

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 19952003 là:
Biểu đồ kết hợp cột chồng và đường.Biểu đồ kết hợp cột ghép và đường.Biểu đồ đường.Biểu đồ cột

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Biểu đồ kết hợp cột chồng và đường.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP