Cho biết các bộ ba trên mARN mã...

Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: ...

0
Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc (KT). Trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit như sau: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT. Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì đoạn pôlipeptit tương ứng được tổng hợp có thành phần và trật tự axit amin như thế nào?
mêtiônin - alanin – lizin – lơxin – KT. mêtiônin – lizin – valin – lơxin – KT.mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT. mêtiônin - alanin – valin – lizin – KT.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP