Cho biểu đồ: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO...

Cho biểu đồ: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA (%)...

0
Cho biểu đồ:
CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA (%)

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2015 so với năm 2005?
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế Nhà nước tăng.
Kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
Kinh tế Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, kinh tế Nhà nước tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: [GIẢI CHI TIẾT] Đề thi thử môn Địa trường THPT Chuyên Cao Bằng lần 1 - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
Kinh tế Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP