Cho biểu đồ về GDP phân theo thành...

Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạ...

0
Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
Quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP