Cho biểu đồBIỂU...

Cho biểu đồBIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC GI...

0
Cho biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 -2015
(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)
Nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước Đông Nam Á?
Cam-pu-chia có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định. Thái Lan có tốc độ tăng trưởng liên tục, ổn định. Bru-nây có tốc độ tăng trưởng liên tục, ổn định. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định (tăng liên tục)
> Chọn đáp án D
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP