Cho biểu đồDÂN SÓ VÀ TỈ LỆ GIA...

Cho biểu đồDÂN SÓ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SÓ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA,GIAI ĐO...

0
Cho biểu đồ
DÂN SÓ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SÓ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA,GIAI ĐOẠN 2005 2014

Hãy cho biết, nhận xét nào sau đây đúng với tình hình dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta trong giai đoạn 2005-2014?
Tỉ lệ tăng tự nhiên giảm 3%, tổng dân số cả nước ta tăng 8,46 triệu ngườiTỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm liên tục, quy mô dân số không ổn địnhTồng dân số tăng liên tục trong khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảmQuy mô dân số và tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta tăng nhanh

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Trong giai đoạn 2005-2014, tổng dân số nước ta tăng liên tục, tăng tư 82392,1 nghìn người (2005) lên 90728,9 nghìn người (2014) và tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm từ 1,33% (2005) xuống còn 1,03% (2014)

Tồng dân số tăng liên tục trong khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP