Cho biểu đồ:SẢN LƯỢNG THAN DẦU THÔ VÀ...

Cho biểu đồ:SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 19...

0
Cho biểu đồ:SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2014

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta, giai đoạn 1995 - 2014?
Dầu thô tăng nhanh hơn than.Than tăng nhanh hơn dầu thô.Điện tăng liên tục và nhanh nhất.Dầu thô giai đoạn 2005 - 2014 giảm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Dầu thô tăng nhanh hơn than.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP