Cho các chất rắn sau : AgNO3 NH4HCO3...

Cho các chất rắn sau : AgNO3, NH4HCO3, NH4NO2, KMnO4, CaCO3, NaNO3, N...

0
Cho các chất rắn sau : AgNO3, NH4HCO3, NH4NO2, KMnO4, CaCO3, NaNO3, NH4Cl, NaHCO3. Số chất khi nhiệt phân có sản phẩm là đơn chất ?
4.5.6.7.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP