Cho các chất sau: buta-1 3-đien isopren 2-metylbut-2-en...

Cho các chất sau: buta-1,3-đien, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl ax...

0
Cho các chất sau: buta-1,3-đien, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinylaxetilen. Số chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to) tạo ra butan là
5. 4. 3. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP