Cho các chất sau: glucozơ saccarozơ etyl axetat...

Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, etyl axetat, xenlulozơ, triolei...

0
Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, etyl axetat, xenlulozơ, triolein. Số chất có phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là
3.2.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP