Cho các dữ liệu sau: 1 Hội Việt...

Cho các dữ liệu sau: 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 2....

0
Cho các dữ liệu sau: 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập. 3. Việt Nam Quốc dân Đảng. 4. Đảng Cộng Sản Đông Dương. Sắp xếp các dữ liệu trên cho đúng trình tự thời gian.
1,3,2,4 1,3,4,2 2,1,3,4 1,2,3,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1,3,2,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP