Cho các hỗn hợp gồm hai chất rắn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các hỗn hợp (gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các hỗn hợp (gồm hai chất rắn có cùng số mol): (1) Cu và NaNO3; (2) Fe2O3 và Cu; (3) FeCl3 và Cu; (4) Fe và FeS; (5) Fe và FeCl3; (6) NaAlO2 và Cr(OH)3. Số hỗn hợp tan hoàn toàn khi cho lần lượt vào dung dịch HCl loãng dư là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Tan hết, vì nNO max = nCu = 1 —> 3nNO max > 2nCu. (2) Tan hết, vì 2nFe2O3 = 2nCu (3) Không tan hết vì nFe3+ < 2nCu (4)(5)(6) Tan hết vì phản ứng với HCl dư.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP