Cho các oxit: Số oxit tác dụng với...

Chương 5: Hiđro - Nước Cho các oxit: . Số oxit tác dụng với nước tạo ...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Cho các oxit: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Chọn B.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP