Cho các phản ứng sau: 1 FeS +...

Cho các phản ứng sau:(1) FeS + X1 → X2↑ + X3 (2) X2 + CuSO4 → X4 ↓ (đ...

0
Cho các phản ứng sau:
(1) FeS + X1 → X2↑ + X3
(2) X2 + CuSO4 → X4 ↓ (đen) + X5
(3) X2 + X6 → X7↓ (vàng) + X8
(4) X3 + X9 → X10
(5) X10 + HI → X3 + X1 + X11
(6) X1 + X12X9 + X8 + MnCl2
Các chất X4, X7, X10 và X12 lần lượt là
CuO, CdS, FeCl2, MnO2CuS, S, FeCl2, KMnO4CuS, CdS, FeCl3, MnO2CuS, S, FeCl3, MnO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CuS, S, FeCl3, MnO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP