Cho các sự kiện sau 1 Phan Bội...

Cho các sự kiện sau 1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội 2. P...

0
Cho các sự kiện sau 1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội 2. Phan Bội Châu lập Hội Duy Tân 3. Phan Bội Châu bị Pháp bắt 4. Đưa học sinh sang Nhật học
1,2,3,42,4,1,31,4,2,32,4,3,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: sắp xếp

Cách giải:

1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội. (6-1912)

2. Phan Bội Châu lập Hội Duy tân. (5-1904)

3. Phan Bội Châu bị Pháp bắt. (24-12-1913)

4. Đưa học sinh sang Nhật học. (10-1905)

2,4,1,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP