Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH đun nóng...

Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

0
Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
C2H5COONa và CH3OH.C2H5OH và CH3COOH.CH3COOH và C2H5ONa.CH3COONa và C2H5OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3COONa và C2H5OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP