Cho CO đktc đi qua một ống sứ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho CO (đktc) đi qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho CO (đktc) đi qua một ống sứ chứa m gam hỗn hợp rắn gồm CuO, Al2O3, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao), thu được khí X và 0,85m gam chất rắn Y. Dẫn khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được 24 gam kết tủa. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì có 0,6 mol H2SO4 đã phản ứng, sau phản ứng, thu được a gam muối sunfat. Giá trị của a là A. 57,24. B. 50,10. C. 55,48. D. 56,96.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP