Cho hàm số $y = f left x...

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định và có đạo hàm $f'\left( x...

0
Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định và có đạo hàm $f'\left( x \right).$ Biết rằng hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số $f'\left( x \right).$
Khẳng định nào sau đây là đúng về cực trị của hàm số $f\left( x \right).$
Hàm số $f\left( x \right)$ đạt cực tiểu tại $x = - 2$.Hàm số $f\left( x \right)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.Hàm số $f\left( x \right)$ đạt cực đại tại $x = - 1$.Hàm số $f\left( x \right)$ đạt cực đại tại $x = - 2$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hàm số $f\left( x \right)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP