Cho hỗn hợp X gồm anken và hidro...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm anken và hidro có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. CTPT của X là A. C2H4 B. C3H6 C. C4H8 D. C5H10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mX = mY —> nX.MX = nY.MY —> nX/nY = MY/MX = 6/5 Tự chọn nX = 6 và nY = 5 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 1 Phản ứng hoàn toàn và MY = 16 —> Y gồm ankan và H2 dư nAnkan = nH2 phản ứng = 1 nH2 dư = nY – nAnkan = 4 —> mY = 14n + 2 + 4.2 = 16.5 —> n = 5 —> Anken là C5H10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP