Cho hợp chất X chứa C H O...

Cho hợp chất X (chứa C, H, O), có mạch C không phân nhánh, chỉ chứa m...

0
Cho hợp chất X (chứa C, H, O), có mạch C không phân nhánh, chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng vừa hết 91,5 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,28 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa một muối của axit hữu cơ Z, hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức, no, mạch hở ( khi oxi hóa T bằng CuO thu được các chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc). Để trung hoà hoàn toàn dung dịch Y cần dùng 153 ml dung dịch HCl 4 M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được hỗn hợp T có khối lượng 6,36 gam và 47,202 gam hỗn hợp muối khan. Điều khẳng định nào sau đây không chính xác?
Có 2 công thức cấu tạo của X.Hợp chất X có phân tử khối là 216.Axit Z dùng để sản xuất tơ nilon - 6,6.Đun nóng hỗn hợp T với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 2 anken.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đun nóng hỗn hợp T với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 2 anken.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP