Cho kim loại Ba dư vào dung dịch...

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

0
Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:
Một chất khí và hai chất kết tủa.Một chất khí và không có chất kết tủa. Một chất khí và một chất kết tủa.Hỗn hợp hai chất khí.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

- Thứ tự phản ứng xảy ra như sau:

Ba + 2H2O $\xrightarrow{{}}$ Ba(OH)2 + H2 (1)

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3$\xrightarrow{{}}$ Al(OH)3¯ trắng keo + BaSO4¯ trắng (2)

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 $\xrightarrow{{}}$ Ba(AlO2)2 + 4H2O (3)

- Hay có thể viết gọn lại: $5B{{a}_{d}}+4{{H}_{2}}O+A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}\xrightarrow{{}}3BaS{{O}_{4}}_{\downarrow }+2BaAl{{O}_{2}}+4{{H}_{2}}^{\uparrow }$

Một chất khí và một chất kết tủa.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP