Cho m gam Fe phản ứng với 200...

Cho m gam Fe phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng t...

0
Cho m gam Fe phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng thu được 1,792 lit H2 và dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong Ycó giá trị là:
11,62.13.10,16.4,48.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
11,62.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Có cách giải k ạ

Gửi 1 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP