Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dư thu được dung dịch A; 0,4687m (gam) chất rắn không tan và 7,2128 lít H2 (đktc). Cho dung dịch HCl có số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến 0,64 mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 11,9945g chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 18g B. 20g C. 24g D. 30g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nM = nAl phản ứng = x Bảo toàn electron —> x + 3x = 0,322.2 —> x = 0,161 Dung dịch A chứa MAlO2 (0,161) Với HCl có số mol 0,18 → 0,64 thì kết tủa đã bị hòa tan trở lại một phần. Dung dịch B chứa MCl (0,161), AlCl3 (y). —> nHCl phản ứng = 3y + 0,161 —> 0,18 < 3y + 0,161 < 0,64 —> 19/9000 < y < 479/3000 (1) m muối = 0,161(M + 35,5) + 133,5y = 11,9945 —> 0,161M = 6,279 – 133,5y (2) mM + mAl phản ứng = m – 0,4687m = 0,5313m ⇔ 0,161M + 0,161.27 = 0,5313m Thay (2) vào: —> 0,5313m = 10,623 – 133,5y Thay (1) vào: —> 0 < m < 19,46 —> Chọn m = 18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP