Cho m gam hỗn hợp gồm Al và...

Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ...

0
Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và 5,4 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
15,4. 12,9. 12,3. 19,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
12,9.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP