Cho mạch điện như hình A1 cuộn dây...

Cho mạch điện như hình A1, cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu đoạn m...

0
Cho mạch điện như hình A1, cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=u\sqrt{2}\cos (2\pi ft)$với U không đổi nhưng f có thể thay đổi được. Trên hình 2, ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch theo R là đường liền nét (1) khi f = f1 và là đường đứt nét (2) khi f = f2. Giá trị của Pmax gần nhất với giá trị nào sau đây?

280 W140 W 130 W260 W

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
130 W

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP