Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp...

Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom: \[Cr{(OH)_3}\xrighta...

0
Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:
\[Cr{(OH)_3}\xrightarrow{{ + {\text{ }}KOH}}X\xrightarrow{{ + {\text{ }}B{r_2}{\text{ }} + {\text{ }}KOH}}Y\xrightarrow{{ + {\text{ }}{H_2}S{O_4}}}Z\xrightarrow{{ + {\text{ }}FeS{O_4}{\text{ }} + {\text{ }}{H_2}S{O_4}}}T\]
Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:
K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP