Cho sơ đồ chuyển hóa sau: text C...

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:\[{\text{C}}{{\text{a}}_{\text{3}}}{{\text{(...

0
Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
\[{\text{C}}{{\text{a}}_{\text{3}}}{{\text{(P}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{)}}_{\text{3}}}\xrightarrow[{{\text{120}}{{\text{0}}^{\text{o}}}{\text{C}}}]{{{\text{ + Si}}{{\text{O}}_{\text{2}}}{\text{ + C}}}}{\text{A}}\xrightarrow[{{{\text{t}}^{\text{o}}}}]{{{\text{ + Ca}}}}{\text{B}}\xrightarrow{{{\text{ + HCl}}}}{\text{C}}\xrightarrow[{{{\text{t}}^{\text{o}}}}]{{{\text{ + }}{{\text{O}}_{\text{2}}}}}{\text{X}}\]
Chất X trong sơ đồ phản ứng trên là
Ca3P2.PH3.P2O5.P.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
P2O5.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP