Cho sơ đồ phản ứng sau: Al $...

Cho sơ đồ phản ứng sau: Al $ \to $ X $ \to $ Y $ \to $ AlCl3. X, Y có...

0
Cho sơ đồ phản ứng sau: Al $ \to $ X $ \to $ Y $ \to $ AlCl3. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?
Al(OH)3, Al(NO3)3.Al(OH)3, Al2O3.Al2(SO4)3, Al(OH)3.Al2(SO4)3, Al2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Al2(SO4)3, Al(OH)3.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP