Cho từ từ V ml dung dịch NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ V ml dung ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 0,4 M vào cốc thủy tinh chứa 180 ml dung dịch Al(NO3)3 0,2 M. Tính khối lượng kết tủa lớn nhất khi V biến thiên trong đoạn 250 ml tới 320 ml? A. 1,56 B. 1,248 C. 2,808 D. 3,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl3+ = 0,036 Khi nOH- = 0,1 < 3nAl3+ nên nAl(OH)3 chưa kết tủa hết. Khi nOH- = 0,128 > 3nAl3+ nên nAl(OH)3 đã kết tủa hết và bị hòa tan 1 phần. Vậy khi OH- tăng từ 0,1 lên 0,128 thì lượng kết tủa có đi qua điểm cực đại. —> nAl(OH)3 max = 0,036 —> mAl(OH)3 max = 2,808

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP