Cho X là hợp chất thơm a mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X là hợp chất th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X A. HO-C6H4-COOCH3. B. CH3-C6H3(OH)2. C. HO-CH2-C6H4-OH. D. HO-C6H4-COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nNaOH = 1 : 1 —> Phân tử X chứa 1 nhóm chức trong số phenol, axit, este. nX : nH2 = 1 : 1 —> Phân tử X có 2H linh động. —> X là HO-CH2-C6H4-OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP