Chọn nhận xét đúng...

Chọn nhận xét đúng

0
Chọn nhận xét đúng
Sự điện li là quá trình oxi hóa -khửGiá trị pH tăng thì độ axit tăng.Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăngdd H2SO4 0,01M có pH =2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP