Chọn phát biểu đúng: Trong phương trình dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu đúng: Trong phương trình dao độn...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu đúng: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ).
A. Biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu φ là các hằng số dương
B. Biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu φ là các hằng số âm
C. Biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu φ là các hằng số phụ thuộc cách chọn t = 0.
D. Biên độ A, tần số góc ω là các hằng số dương, pha ban đầu φ phụ thuộc cách chọn t = 0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d trong phương trình dao động điều hoà x = acos(ωt + φ) thì a, ω luôn dương và φ phụ thuộc cách chọn t = 0.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP