Chu kì của dao động điều hoà là:...

Chương 1: Dao Động Cơ Chu kì của dao động điều hoà là: A. Khoảng thời...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chu kì của dao động điều hoà là:
A. Khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực đại dương.
B. Thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ.
C. Là khoảng thời gian ngắn nhất mà toạ độ, vận tốc, gia tốc lại có giá trị và trạng thái như cũ.
D. Cả 3 cầu trên đều đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

chu kì của dao động điều hoà là khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP