Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh...

Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh (đầu thế kỷ XX) không có nội ...

8
Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh (đầu thế kỷ XX) không có nội dung nào dưới đây?
Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển kinh tế.Dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và chế độ phong kiến lạc hậu.Đề cao cải cách, duy tân nhằm nâng cao dân trí và dân quyền.Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP