Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ...

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 ...

0
Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) đã dẫn đến sự xuất hiện của những giai cấp nào?
Tư sản, tiểu tư sản và nông dân.Địa chủ, tự sản. tư sản và tiểu tư sản.Công nhân, tư sản và tiểu tư sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tư sản và tiểu tư sản.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP