Có 3 vật dẫn A nhiễm điện dương...

Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C ...

0
Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì:
nối C với B rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối.Cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C Cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nối C với B rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP