Cường độ dòng điện trong một mạch dao...

Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i...

1
Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2√2.cos(2πt.107 t) mA (t tính bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc i = 0 đến i = 2 mA là
1,25.10-6 s1,25.10-8 s2,5.10-6 s2,5.10-8

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1,25.10-6 s

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
đenta t = T/8 suy ra t =1,25*10^-8
1,25.10-8 s

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP