Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu...

Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam từ sau Chiến tranh...

0
Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là gì ?
Xuất hiện hai khuynh hướng chính trị cùng song song tồn tại. Chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới được truyền bá vào Việt Nam Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú.Diễn ra sôi nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xuất hiện hai khuynh hướng chính trị cùng song song tồn tại.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP