Đặc điểm nào sau đây không đúng khi...

Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về vị trí địa lí của Đông Nam Á?

0
Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về vị trí địa lí của Đông Nam Á?
là nơi giao thoa của các nền văn hóa lớn nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương nằm ở Đông Nam của châu Á là cầu nối giữa các lục địa Á – Âu – Ô-trây-li-a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP