Đặc điểm nào sau đây không đúng với...

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta t...

0
Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta từ sau Đổi mới đến nay?
Kim ngạch xuất khẩu nhìn chung tăng qua các năm. Kim ngạch xuất khẩu luôn luôn cao hơn nhập khẩu. Thị trường được mở rộng và đa dạng hóa Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản là các thị trường lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kim ngạch xuất khẩu luôn luôn cao hơn nhập khẩu.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP