Đặc điểm nổi bật tình hình nước ta...

Đặc điểm nổi bật tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là

9
Đặc điểm nổi bật tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là
Mĩ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ở miền Nam.miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.miền Bắc được giải phóng, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa .đất nước bị chia cắt thành 2 miền với 2 nhiệm vụ khác nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
đất nước bị chia cắt thành 2 miền với 2 nhiệm vụ khác nhau.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP