Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của...

Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 19...

0
Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. nền kinh tế tự nhiên, đóng kín. nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP