Dams are used to control flooding provide water...

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the und...

0
Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Dams are used to control flooding, provide water for irrigation, and generating electricity for the surrounding area.
to control flooding irrigationgeneratingsurrounding area

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
generating

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP