Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập...

Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập hình thức mặt trận thống nhất d...

0
Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập hình thức mặt trận thống nhất dân tộc nào dưới đây vào tháng 3 năm 1938?
Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Phương pháp: sgk 12 trang 100.
Cách giải: Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 3 – 1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương đổi thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Chọn đáp án: B
Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP