Đặt điện áp u = U sqrt 2...

Đặt điện áp \[u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\...

0
Đặt điện áp \[u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\] (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uMB giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là
122,5 V187,1 V136,6 V193,2 V

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
122,5 V

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP