Đặt điện áp u=U sqrt 2 cos left...

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\,V\] vào hai đầ...

0
Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\,V\] vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, \[L=\frac{1}{2\pi }H,\,\,C=\frac{{{10}^{-3}}}{5\pi }F\] điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R = 200 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị \[-100\sqrt{6}\,V\] và có độ lớn đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị là
\[50\sqrt{2}\] V\[-50\sqrt{6}\] V\[50\sqrt{6}\] V\[-50\sqrt{2}\] V

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[50\sqrt{2}\] V

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP